Biuletyn Informacji Publicznej
Wyniki ogłoszeń/zamówień/przetargówWyniki zapytań ofertowych i ogłoszeń w ramach projektu

 

w ramach realizowaniego projektu


"Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych"

 

który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014-2020.


 


 

 

 • Wynik ogłoszenia z 15 listopada 2017r. o zamówieniu na dostawę p.n.

”Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki chemii dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi” –  - wpłynęła jedna oferta z za wysoką ceną.

”Dostawa i montaż wyposażenia pracowni chemicznej dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi”  - wpłynęła jedna oferta z za wysoką ceną.

 

 • Wynik ogłoszenia z 29 września 2017r. o zamówieniu na dostawę p.n.

”Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki geografii dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi” – wygrała oferta firmy Drzewiarz-Bis sp z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno na kwotę 5621,00.

”Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki fizyki dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi” – wygrała firma Tesora 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367/201 na kwotę 5798,15zł.

”Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki chemii dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi” – nie wpłynęły oferty.

”Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki matematyki dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi” – wygrała oferta firmy Drzewiarz-Bis sp z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno na kwotę 9549,00.

”Dostawa i montaż wyposażenia pracowni chemicznej dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi” – nie wpłynęła oferta.

”Dostawa sprzętu laboratoryjnego do nauki chemii dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi” – wygrała firma Tesora 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367/201 na kwotę 36859,00zł.

 

 • Zapytanie ofertowe nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 z dnia 27 września 2017r.

Studia podyplomowe – informatyka: nie wpłynęła oferta.

Studia podyplomowe – programowanie: nie wpłynęła oferta.

Studia podyplomowe – grafika komputerowa: nie wpłynęła oferta.

Studia podyplomowe – doradztwo zawodowe: nie wpłynęła oferta.

 

 • Zapytanie ofertowe nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 z dnia 23 września 2017r.

Studia podyplomowe – informatyka: nie wpłynęła oferta.

Studia podyplomowe – programowanie: nie wpłynęła oferta.

Studia podyplomowe – grafika komputerowa: nie wpłynęła oferta.

Studia podyplomowe – doradztwo zawodowe: nie wpłynęła oferta.

 

 • Wynik ogłoszenia z 29 sierpnia 2017r. o zamówieniu na dostawę p.n.

”Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki geografii dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi” – nie wybrano wykonawcy, wpłynęła jedna błędna oferta.

”Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki biologii dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi” – wpłynęły dwie oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 7632zł złożoną przez firmę Educarium sp z.o.o 85-451 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 207.

”Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki fizyki dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi” – wpłynęła jedna oferta z za wysoką ceną.

”Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki chemii dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi” – nie wpłynęły oferty.

”Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki matematyki dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi” – nie wpłynęły oferty.

”Dostawa i montaż wyposażenia pracowni chemicznej dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi” – wpłynęła jedna oferta z za wysoką ceną.

”Dostawa sprzętu laboratoryjnego do nauki chemii dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi” – nie wpłynęły oferty.

”Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi” – wygrała oferta firmy Drzewiarz-Bis sp z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno na kwotę 7799,00.

 

 • Wynik zapytania ofertowego nr 4 z dnia 15 sierpnia 2017r. dotyczącego administrowaniem sprzętem komputerowym i siecią Internet. Ofertę najkorzystniejszą na kwotę 870zł miesięcznie złożyła firma GEKONET 92-014 Łódź, ul. Weselna 59.

 

 • Wynik ogłoszenia z dnia 14 sierpnia 2017r. o zamówieniu na dostawę p.n.

”Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki geografii dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi” – nie wpłynęły oferty.

”Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki biologii dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi” – nie wpłynęły oferty.

”Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki fizyki dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi” – nie wpłynęły oferty.

”Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki chemii dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi” – nie wpłynęły oferty.

”Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki matematyki dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi” – nie wpłynęły oferty.

”Dostawa i montaż wyposażenia pracowni chemicznej dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi” – nie wpłynęły oferty.

”Dostawa sprzętu laboratoryjnego do nauki chemii dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi” – nie wpłynęły oferty.

”Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi” – wpłynęła jedna oferta firmy Drzewiarz-Bis sp z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno na kwotę 8696,00 – oferta była za wysoka.

 

 • Wynik zapytania ofertowego nr 2 z dnia 3 sierpnia 2017r. dotyczącego prowadzenia zajęć  doradztwa zawodowego. Ofertę najkorzystniejszą na kwotę 100zł za godzinę zajęć złożyła Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania” w Chojnicach, 89-620 Chojnice, ul. Świętopełka 10.

 

 • Wynik zapytania ofertowego nr 3 z dnia 3 sierpnia 2017r.  dotyczącego szkoleń rady pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi. Ofertę najkorzystniejszą na kwotę 38400zł złożyła Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania” w Chojnicach, 89-620 Chojnice, ul. Świętopełka 10.

 

 • Wynik ogłoszenia o zamówieniu na dostawę p.n. ”Dostawa sprzętu komputerowego dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi” z dnia 22 czerwca 2017r. Ofertę najkorzystniejszą w dniu 20.06.2017r. złożyła firma: Usługi Informatyczne GEKONET Marcin Fastyn, ul. Weselna 59, 92-014 Łódź na kwotę 79134,72zł.

 

 • Wynik zapytania ofertowego nr 1 z dnia 7 marca 2017r. dotyczącego adaptacji pracowni chemicznej i pracowni informatycznej. Wykonawcą został Zakład Budowlany Czesław Karasiński, 95-083 Lutomiersk, Puczniew 71 m.8 z kwotą 19 000zł.

 

 

  

 

Publiczne Gimnazjum nr 33 w Łodzi 


 na zapytanie dotyczące zakupu i dostawy książek w ramach realizowanego

 Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa


„Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”

otrzymało następujące oferty:

 

 

- od Księgarni i Hurtowni Taniej Książki w Tuliszkowie: 6032,26 zł

- od Hurtowni Rema: 5 429,45 zł

- od Przedsiębiorstwa Handlowego Korob: 5370,70 zł

 

Biorąc pod uwagę zaproponowane wartości zakupu, pozycje, których oferenci nie uwzględnili z powodu braku na stanie lub – pomyłki, pozycje z koniecznością dodruku a także możliwe rabaty Gimnazjum zdecydowało powierzyć realizację zamówienia Hurtowni Rema.

 

Wyszukaj


Kontakt

Publiczne Gimnazjum nr 33
w Łodzi
ul. Janosika 136

® Publiczne Gimnazjum nr 33 w Łodzi 2010